miércoles, 8 de diciembre de 2010

10.6 SÍNDROME DEL SAVI


El síndrome del savi és un diagnòstic mèdic no reconegut, però l'investigador Darold Treffert ho defineix com un estat patològic segons el qual algunes persones amb desordenis mentals com el autisme, malgrat les seves descapacitats físiques o mentals, posseeixen una sorprenent habilitat o habilitats mentals específiques. Treffert afirma que aquesta situació pot ser genètica, però que també pot ser adquirida. S'ha demostrat que les capacitats d'alguns savants han estat accionades per una lesió cerebral.
Segons Treffert, la meitat de persones amb la síndrome del savi són autistes, mentre que l'altra meitat té una altra incapacitat relacionada amb el desenvolupament, retard mental, lesió cerebral o malaltia mental.

Caracteristiques

D'acord amb Treffert, si existeix una característica comuna que descriu als savants és la seva memòria prodigiosa, que és d'un tipus especial. És una memòria que ell defineix com “el sentit que poden recordar però tenen dificultat a l'hora d'utilitzar la seva memòria”.
En general, i tenint en compte l'enorme repertori de coneixements de l'ésser humà, és curiós el fet que les habilitats més usuals dels savants se centrin en 4 categories principals:
  • Art (música, pintura i escultura): Es caracteritzen per ser grans intèrprets musicals, especialment al piano, pintors i escultors. Solen tenir habilitats innates per comprendre i interpretar la música.
  • Càlcul de dates: Poden memoritzar calendaris sencers i recordar dades referents a cadascun d'aquests dies.
  • Càlcul matemàtic: Capacitat per a la realització de complexos càlculs matemàtics mentalment de forma instantània i amb gran precisió.
  • Habilitats mecàniques i espacials: Capacitat per mesurar distàncies gairebé exactes sense l'ajuda d'instruments, construcció de detallades maquetes, memorització de mapes i adreces...
Existeixen a més una altra sèrie d'habilitats, més inusuals i en general més particulars de l'individu, com a facilitat per a l'aprenentatge de múltiples idiomes, perfecta apreciació del pas del temps sense necessitat de rellotges, etc.

Teories sobre la síndrome del savi

En l'actualitat, no existeix cap teoria mèdica capaç d'explicar la raó d'aquesta curiosa condició humana. Encara que alguns savants han sofert lesion cerebrals. De fet, certs neuròlegs recolzen la tesi que els savant tal vegada “comparteixin” amb els superdotats certs subprocesos mentals, pertanyents a un nivell específic del cervell. En qualsevol cas, i d'una manera o una altra, aquesta síndrome ha despertat la fascinació de moltes persones al llarg de la seva existència, i no és para menys, ja que mostra l'enorme potencial que el nostre cervell oculta en el seu interior (encara a costa d'altres efectes no desitjats).
En l'actualitat s'ha descobert que parteix de les seves sorprenents habilitats són gràcies a que duen a terme els processos mentals amb hemisferis cerebrals diferents als quals una persona mitjana utilitza per processar la informació.

Curiositat
Els homes savants superen sis vegades en nombre a les dones savants.

Aqui tenim un exemple d'una persona, Kim Peek que tenia el síndrome del savi. Va acabant morint amb un atac de cor.
http://www.youtube.com/watch?v=JUgdiLj-u5s&feature=related

No hay comentarios:

Publicar un comentario