domingo, 5 de diciembre de 2010

1.5. Intel·ligències múltiples


Intel·ligències múltiples

El 1983 Howard Gardner, psicòleg i professor nord-americà de la Universitat de Harvard, va donar a conèixer al món els resultats del seu estudi. En aquest ell especificava que totes les persones tenien 8 tipus d’intel ligència, que, si bé poden estar relacionats, determinen el comportament, la manera d’aprendre, captar, comprendre, entre altres, el món que ens envolta.
Naturalment tots tenim les vuit intel.ligències en major o menor mesura. Howard Gardner emfatitza el fet que totes les intel·ligències són igualment importants. El problema és que el nostre sistema escolar no les tracta de la mateixa manera i només dóna importància a la intel ligència lògica - matemàtica i la intel.ligència lingüística. Hem de plantejar-nos si una educació centrada en només dos tipus d'intel ligència és la més adequada per preparar els nostres alumnes per viure en un món cada vegada més complex.

Intel·ligència Musical és la capacitat de percebre, discriminar, transformar i expressar les formes musicals. Inclou la sensibilitat al ritme, al to i al timbre.
És present a compositors, directors d'orquestra, crítics musicals, músics i oients sensibles, entre altres.
Els nens que la evidencien se senten atrets pels sons de la natura i per tot tipus de melodies. Gaudeixen seguint el compàs amb el peu, colpejant o sacsejant algun objecte rítmicament.

Intel·ligència Corporal-cinestèsica és la capacitat per utilitzar tot el cos en l'expressió d'idees i sentiments, i la facilitat en l'ús de les mans per transformar elements. Inclou habilitats de coordinació, destresa, equilibri, flexibilitat, força i velocitat, com així també la capacitat cinestèsica i la percepció de mesures i volums.
Es manifesta en atletes, ballarins, cirurgians i artesans, entre d'altres ..
S'aprecia en els nens que es destaquen en activitats esportives, dansa, expressió corporal i / o en treballs de construccions utilitzant diversos materials concrets. També en aquells que són hàbils en l'execució d'instruments.
  
Intel·ligència Lingüística és la capacitat d'usar les paraules de manera efectiva, en forma oral o escrita. Inclou l'habilitat en l'ús de la sintaxi, la fonètica,
 i la semàntica.
Alt nivell d'aquesta intel ligència es veu en escriptors, poetes, periodistes i oradors, entre altres.
Està en els nens als quals els encanta redactar històries, llegir, jugar amb rimes, embarbussaments i en que aprenen amb facilitat altres idiomes.

Intel·ligència Lògic-matemàtica
és la capacitat per utilitzar els números de manera efectiva i de raonar adequadament. Inclou la sensibilitat als esquemes i relacions lògiques, les afirmacions i les proposicions, les funcions i altres abstraccions relacionades.
Alt nivell d'aquesta intel ligència es veu en científics, matemàtics, comptadors, enginyers i analistes de sistemes, entre d'altres.
Els nens que l'han desenvolupat analitzen amb facilitat plantejaments i problemes. S'acosten als càlculs numèrics, estadístiques i pressupostos amb entusiasme. Es correspon amb el mode de pensament de l'hemisferi lògic.

 
Intel·ligència Espacial és la capacitat de pensar en tres dimensions. Permet percebre imatges externes i internes, recrear-les, transformar o modificar-les, recórrer l'espai o fer que els objectes el recorrin i produir o decodificar informació gràfica.
Present en pilots, mariners, escultors, pintors i arquitectes, entre altres.
Està en els nens que estudien millor amb gràfics, esquemes, quadres. Els agrada fer mapes conceptuals i mentals. Entenen molt bé els plànols i els croquis.

Intel·ligència Interpersonal és la capacitat d'entendre els altres i interactuar eficaçment amb ells. Inclou la sensibilitat a expressions facials, la veu, els gestos i postures i l'habilitat per respondre.
Present en actors, polítics i bons venedors entre altres.
La tenen els nens que gaudeixen treballant en grup, que són convincents en les seves negociacions, que entenen al company.

Intel·ligència Intrapersonal
és la capacitat de construir una percepció precisa respecte de si mateix i d'organitzar i dirigir la seva pròpia vida. Inclou la autodisciplina, l'autocomprensió i l'autoestima.
Es troba molt desenvolupada en teòlegs, filòsofs i psicòlegs, entre altres.
La evidencien els nens que són reflexius, de raonament encertat i solen ser bons consellers.

Intel·ligència Naturalista és la capacitat de distingir, classificar i utilitzar elements del medi ambient, objectes, animals o plantes. Tant l'ambient urbà com suburbà o rural. Inclou les habilitats d'observació, experimentació, reflexió i qüestionament del nostre entorn.
La posseeixen en alt nivell la gent de camp, botànics, caçadors, ecologistes i paisatgistes, entre altres.
Es dóna en els nens que estimen els animals, les plantes, que reconeixen i els agrada investigar característiques del món natural.No hay comentarios:

Publicar un comentario