lunes, 29 de noviembre de 2010

4. Gènere i cervell

 Diferències entre el dos sexes
Les principals diferencies estructurals observades entre els dos cervells de l’home i la dona són:
  1. El nucli del hipotàlem del àrea preòptica mitjana es, en promig, 2.5 vegades més gran en l'home que en la dona. Aquest nucli és responsable del comportament sexual masculí típic. Conté més cèl·lules sensibles als andrògens (hormones masculines) que qualsevol altra part del cervell. Alguns estudis han trobat en les dones una correlació entre el comportament decidit (típicament masculí) i marcadament heterosexual, les mames petites, la veu greu, el acne i el hirsutisme. Aquestes característiques físiques indiquen, en general, nivells anormalment alts de andrògens, i és possible que el comportament de les dones sigui causat perquè les seves hormones estimulen el nucli del hipotàlem.
  2. El cos callós (la banda de teixit a través del com es comuniquen els dos hemisferis cerebrals) és comparativament més gran en les dones que en els homes. També és més gran la comissura anterior (una connexió més primitiva entre els hemisferis, que connecta solament les àrees inconscients dels dos hemisferis). Això podria explicar per què les dones són més conscients de les seves pròpies emocions, i de les dels altres, que els homes. L'hemisferi dret, el més sensible emocionalment, li pot passar més informació a l'esquerre, el més analític i amb més talent lingüístic. També podria ser que el cos callós permetés que les emocions fossin incorporades més fàcilment als processos del parla i el pensament. Les dones també tenen més teixit en la massa intermèdia, que connecta les dues meitats del tàlem.
  3. Els homes perden el teixit cerebral durant el procés d'envelliment abans que les dones, i perden més teixits en termes absoluts. Els homes són particularment propensos a perdre teixit en els lòbuls frontals i temporals. Aquestes àrees tenen a veure amb el pensament i els sentiments. La pèrdua de teixit en elles pot causar irritabilitat i altres canvis de personalitat. Les dones tendeixen a perdre teixit en el hipocamp i les àrees parietals. Aquestes tenen a veure sobretot amb la memòria i les habilitats visoespacials, de manera que és possible que les dones tinguin més dificultats que els homes per a recordar coses i per a orientar-se a mesura que envelleixen. Els estudis de *EFC ensenyen que els homes i les dones usen el cervell de manera distinta. Quan porten a terme tasques mentals complexes, les dones tendeixen a fer ús dels dos costats del cervell mentre els homes només el costat òbviament més adequat per a això. Aquest cànon d'activitat suggereix que, en cert sentit, les dones tenen major amplitud de visió de la vida ( per exemple, consideren més aspectes del panorama general al prendre una decisió). En canvi, els homes se centren més.
  • Particularitat del cervell gai
La revista Science va publicar en 1991 un estudi que ensenyava que els cervells d’un grup d’homes homosexuals morts de sida eren estructuralment diferents dels cervells dels homes heterosexuals. El nucli del hipotàlem que desencadena el comportament sexual típicament masculí era molt més petit en els homes homosexuals y s’assemblava més al que es troba en els cervells de les dones. L’autor , Simon LeVay, fins llavors professor associat al Institut Salk per als Estudis Biològics y professor adjunt de biologia en la Universitat de California, va ser atacat per crítiques d’activistes gais. LeVat, que es gai, va descobrir que el cos callós es també diferent en els homes homosexuals: va veure que era més gran. Tres anys més tard un estudi dirigit per el biòleg molecular Dean Hamer, del Institut Nacional de la Salud (NIH) de Washington, va trobar una evidència que suggeria que un gen determinat (transmès per línia materna) influenciava l'orientació sexual dels homes. En conjunt, aquests estudis aporten una seriosa evidència que l'homosexualitat està arrelada en la biologia, i, per altra banda, l'hostilitat cap a les conclusions que suggereixen ha anat desapareixent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario