domingo, 28 de noviembre de 2010

Les emocions

L’emoció, en la seva definició més general, és un intens estat mental que sorgeix en el sistema nerviós de manera espontània i provoca una resposta psicològica positiva o negativa. És un impuls involuntari originat com a resposta als estímuls de l’ambient que indueix sentiments tant a l’ésser humà com en animals i que desencadena conductes de reacció automàtica. L’emoció és matèria d’estudi de la psicologia, neurociència i, més recentment, de la intel·ligència artificial.
L’emoció és un procés neuroquímic i cognitiu relacionat amb la presa de decisions, la memòria, l’atenció, la percepció, la imaginació, mecanismes que el procés de selecció natural ha perfeccionat com a resposta a les necessitats de supervivència i reproducció. La interacció de l’organisme amb l’entorn constitueix la matriu biològica de l’experiència subjectiva i social de l’ésser humà, que identifica d’aquesta manera el caràcter favorable o desfavorable de l’entorn cap a aquesta lluita.
Encara que una paraula molt usual no és fàcil proposar una definició universalment acceptada. Hi ha un ampli consens en acceptar la distinció entre emoció i sensació. Sensació pot ser entès com l'experiència subjectiva d'una emoció que sorgeix fisiològicament al cervell.
Molts psicòlegs defineixen les emocions en termes de tres atributs fonamentals:
  • El desvetllament fisiològic
  • L'expressió conductual (per ex., expressions facials)
  • L'experiència conscient, la sensació subjectiva d'una emoció                                                            Robert Masters fa les següents distincions entre:
  • Afecte. És una sensació d'avaluació innatament estructurada, no cognitiva allò pot o pot no registrar-se en el coneixement.
  • Sensació. És l'afecte fet conscient, posseint una capacitat d'avaluació no només fisiològica sinó, sovint, també orientada psicològicament.
  • Emoció. Es construeix de manera psicosocial, amb sentiments dramatitzats.                                       Les emocions poden no ser desitjades per l'individu que les sent; pot voler controlar-les però sovint no pot aconseguir-ho. Un tret característic de l'ésser humà és aquest conflicte, o fins i tot oposició, entre emoció i raó.                                                                                                               Bibliografia on es tracta aquest tema:                                                                                   -Sedueix-te per seduir d'Eva Bach i Pere Darder                                                                    -http://ca.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3

No hay comentarios:

Publicar un comentario